In het transitieteam wordt er niet gewerkt met een wachtlijst. Op het moment van aanmelding wordt er gekeken of de vraag ontvankelijk is en of er op dat moment ruimte is voor begeleiding. Het traject bestaat uit maximaal 1 jaar therapeutische begeleiding. De verwijzende hulpverlening blijft betrokken als partner in het netwerk en is casemanager van de casus.

  Aanmelden kan alleen in Leuven de laatste 3 werkdagen van even maanden. Elke aanmelding die buiten deze periode valt, komt niet in aanmerking en wordt ook niet gelezen. Na aanmelding volgt er een screening en nemen we graag contact met u en de jongere/jongvolwassene om in te schatten of wij de gepaste hulpverlening zijn. Indien aangewezen, volgt er een intake. Hierna wordt alle informatie besproken op ons team en wordt er beslist of we een gepast aanbod hebben. Indien dit niet het geval is, verwijzen we door naar andere hulpverlening. Wij verwachten blijvende betrokkenheid van de verwijzer en werken graag samen met het netwerk om het traject zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de jongere/jongvolwassene

  Het aanmeldformulier wordt bij voorkeur ingevuld door de verwijzer samen met de jongere/jongvolwassene.

  Aanmeldingsformulier CGG PassAnt - Transitie

  Velden met een * zijn verplicht.

  1. Personalia Verwijzer

  *Voornaam Verwijzer:

  *Achternaam Verwijzer:

  *Organisatie / Functie verwijzer:

  *Telefoonnummer verwijzer:

  Emailadres verwijzer:

  Als CGG werken wij op verwijzing. Indien u niet doorverwezen bent, raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (JAC), CLB, Crisismeldpunt of een andere hulpverlenende instantie of zorgverstrekker.

  2. Personalia jongere/jongvolwassene

  *Naam en Voornaam jongere/jongvolwassene:

  *Geslacht jongere/jongvolwassene:
  MVX

  *Geboortedatum jongere/jongvolwassene:

  *E-mailadres:

  Zonder geldig e-mail adres wordt je aanmelding niet verstuurd.
  Heb je geen e-mail adres, neem dan telefonisch contact met ons op.

  *Telefoon/GSM:

  *Straat en Huisnummer:

  *Postcode en Woonplaats:

  Gezinssituatie

  *Intact gezin?:
  JaNee

  *Beschrijf de gezinssituatie; bij wie woon je, hoe is je relatie met je ouders, heb je zussen en broers,...

  *Verblijft in een voorziening:
  JaNee

  Optioneel - Als jongere in een voorziening verblijft

  Contactgegevens voorziening jongere:

  Contactpersoon voorziening jongere:

  Hulpvragen

  Reeds betrokken dienstverlening

  Welke diensten waren in het verleden reeds betrokken?:
  HuisartsCLBCARCGGK-dienstIntegrale JeugdzorgPleegzorgVAPHOCJVertrouwenscentrumELP / PsycholoogKinder-/jeugdpsychiaterPsychiatrisch ziekenhuis/PAAZMobiel team/Yuneco

  Andere diensten in het verleden betrokken:

  Welke diensten zijn nog steeds betrokkenen welke zorg wordt momenteel geboden? Licht toe in onderstaand kader::
  HuisartsCLBCARCGGK-dienstIntegrale JeugdzorgPleegzorgVAPHOCJVertrouwenscentrumELP / PsycholoogKinder-/jeugdpsychiaterPsychiatrisch ziekenhuis/PAAZMobiel team/Yuneco

  Andere diensten welke nog steeds betrokken zijn:

  Is er een diagnostisch traject lopende?JaNeeIk weet het niet

  Indien dit heeft plaatsgevonden , ontvangen we graag bij de intake het verslag.

  *Is er een dagbesteding? Zit de jongere/jongvolwassene in een schools/werk/alternatief traject en zo ja, waar en wie is de contactpersoon? Hoe verloopt dit momenteel? Indien er geen lopend traject is; wat zijn de stappen die ondernomen zijn om dit lopend te krijgen? Licht dit toe in onderstaand kader.

  *Wie ben jij en wat is er gebeurd in je leven? Waar heb je misschien zorgen rond?.

  *Waar wil je naartoe/wat zijn je doelen? Wat heb je nodig om dat te bereiken?.

  Transitieteam is in de vestiging van Leuven aanwezig

  Hulpvragen Huisarts

  *Huisarts: naam + voornaam (verplicht)

  *Huisarts: adres + gemeente (verplicht)

  *Telefoon huisarts: (verplicht)

  *Mogen wij uw huisarts op de hoogte brengen van uw aanmelding in ons centrum?
  JaNee

  *Mogen wij met uw huisarts contact opnemen voor overleg?
  JaNee

  *Mogen wij verslagen opvragen bij uw huisarts?
  JaNee

  Verzenden

  Aanmelding ingevuld door:

  Wanneer u op de knop 'Verzenden' klikt, worden uw gegevens doorgestuurd naar CGG PassAnt.

  Bedankt, we hebben uw aanvraag goed ontvangen.
  Wij nemen contact met u op om uw vraag verder uit te klaren.

  Ter voorkoming van SPAM verzoeken we u de onderstaande code over te nemen.

  Call Now Button